skip to Main Content

Vývoj a kreslenie 

Spoločnosť REZKO s.r.o. sa zaoberá vývojom filtračných zariadení, rotačných podávačov, vzduchotechnických komponentov ako sú uzatváracie a regulačné klapky, šupátka a iné komponenty. Taktiež vyvíjame polohovadlá na zváranie a zváracie poloautomaty. Zákazníkovi vieme dodať 3D model, 2D výkresovú dokumentáciu a realistickú vizualizáciu hotového produktu.

Naša spoločnosť disponuje kapacitami na modelovanie 3D, resp. kreslenie 2D výkresovej dokumentácie pre našich partnerov. Vieme Vám vytvoriť 3D model, vizualizáciu a 2D výrobnú dokumentáciu z dodaných projekčných výkresov, resp. na základe požiadaviek zákazníka. Takisto vieme vytvoriť kusovníky, súbory potrebné pre páliace stroje a iné podklady nevyhnutné pre výrobu.

Back To Top